Performer din hjemmeside godt nok? nedtur
Kender du dét, at du klikker dig ind på en hjemmeside og det bare føles forkert? Selvom siden er grafisk flot er menuerne uoverskuelige, du kan ikke finde det du leder efter og de forskellige knapper reagerer ikke som du forventer. På trods af det flotte design er du måske allerede væk igen efter få sekunder, fordi sidens manglende brugervenlighed irriterer dig. Ofte er ejere af denne type sider ikke klar over dette, da de er vant til at arbejde med indholdet og derfor ikke bemærker den uhensigtsmæssige opbygning. 
Meget af dette kan undgås ved at benytte helt simple brugertests.

Hvad skal testes?
Inden du starter forberedelsen af brugertesten, skal du finde ud af, hvad det er, du ønsker at teste. Er det med henblik på at finde ud af om informationsniveauet er passende?  Er det for at finde ud af om kunden opfatter din side som troværdig? Er det funktionerne på betalingssiden? Eller er det noget helt andet?

I forhold til brugervenlighed på hjemmesider findes der et hav af fokusområder at tage fat på. Blandt andet er det vigtigt, at tekster på siden er skrevet i et sprog, som er let forståeligt for kunden. Pas eksempelvis på, at det ikke bliver for teknisk, med mindre dine kunder er indforståede med branchens termer. Derudover skal dine kunder kunne se, hvor på siden han eller hun befinder sig. Dette kan blandt andet gøres ved hjælp af overskrifter, visning af stien eller ved markering af menupunkter. Videre bør der være tydelige fejlbeskeder, med mindre det helt kan undgås, at kunden begår en fejl på siden. Dialogbokse skal gerne begrænses til at indeholde helt kort og relevant information. Udover de nævnte emner findes der en række andre tommelfingerregler for brugervenlighed på hjemmesider, som du kan inddrage. Ved at opsætte en brugertest kan du tage højde for mange af dem.

En simpel brugertest
Når du skal teste brugervenligheden på din hjemmeside, kan du faktisk nøjes med at benytte fem testpersoner til hvert testområde. Selv med et lavt antal testpersoner kan du synliggøre et betydeligt antal områder, som kan forbedres på siden. Flere af de områder de enkelte testpersoner finder, vil formentlig være ens, men hver test vil også tilføje ny indsigt.

sådan laver du en simpel brugertest

Når du benytter dig af disse mindre og simple brugertests, er der også større chance for, at der er ressourcer til at gennemføre flere tests løbende. Efter første test er gennemført, kan du tilføje de forskellige rettelser og lave endnu en brugertest på den optimerede side. På den måde kan du se om dine rettelser optimerede brugervenligheden på hjemmesiden efter hensigten. Samtidig giver det mulighed for at teste om der, i forbindelse med rettelserne, er opstået nye problemer.

Selve testen kan eksempelvis være en tænke-højt-test, som består af små opgaver. En opgave kan eksempelvis være at finde et bestemt produkt i webshoppen, at finde bestemte informationer eller at de skal forklare, hvilken type side de tror det er. Imens testpersonerne løser opgaverne skal de ”tænke højt” og forklare, hvordan de vil løse de pågældende opgaver. Bed også testpersonerne om at beskrive deres helhedsindtryk af siden. Notér løbende hvis der er noget, som ikke fungerer optimalt eller som frustrerer eller forvirrer testpersonen.

Udbytte
Brugertests kan udformes på mange forskellige måder. Pointen er blot, at det næsten altid er en god idé at få andre mennesker til at give deres feedback på deres oplevelse af din side. Så om ikke andet så kald et par brugere ind eller spørg i det mindste en ven, din nabo eller din mor. Det er spændende at finde ud af, hvordan små rettelser kan gøre en stor forskel for dine kunders opfattelse af siden. På den måde kan du forbedre designet, give kunderne en bedre oplevelse og forhåbentligt også se resultaterne af dette på din bundlinje.